12. DANI MLADENA KERSTNERA – FESTIVAL KAJKAVSKE KOMEDIJE 2017.


Sponzor


Dani Mladena Kerstnera – Festival kajkavske komedije i ove se godine održava u Ludbregu u vremenu od 23.11 do 26. 11. 2017. godine.

Prijave slati na e-mail adresu: dani.mladena.kerstnera@gmail.com
ili na telefax 042 306 068 ili poštom na našu adresu (Centar za kulturu i informiranje “D. Novak“ Ludbreg, Trg. Sv. Trojstva 19, 42230 Ludbreg).

Prijavnicu preuzmite ovdje: Prijavnica

Propozicije:

– Festival kajkavske komedije – Dani Mladena Kerstnera nije natjecateljskog već revijalnog karaktera.
– Predstave mogu trajati maksimalno 45 minuta. Molimo pridržavajte se vremenskog okvira. Društvo koje zloupotrijebi vrijeme neće moći nastupiti slijedeće godine.
– U slučaju većeg broja prijavljenih, predstave će se izvoditi na više pozornica u više mjesta. Raspored izvođenja i mjesta utvrđuje organizator.
– Raspored predstava bit će izrađen do 15.11.2017. godine. Svako će društvo biti obaviješteno na e-mail (molimo svakako dostavite valjanu e-mail adresu radi bržeg i lakšeg komuniciranja).
– Ukoliko se prijavi veliki broj društava, organizator zadržava pravo na traženje dodatnih informacija o predstavama ili snimku predstave da bi se mogao izvršiti odabir onih društava koje će nastupati u Ludbregu.
– Svako je društvo odgovorno za vlastitu scenografiju. Ako imate kakvih potreba, molimo pitajte nas ranije.
– Prilikom navođenja broja osoba koje dolaze u Ludbreg, navedite samo broj osoba koje sudjeluju u predstavi ili su povezane s predstavom (autori teksta, režiseri, scenografi).
– Ukoliko imate preferirani dan za izvođenje predstave, molimo napišite, ali svi neće moći nastupiti u željene dane. Maksimalno trajanje svih predstava u jednom danu je 3 sata.
– Predstave će započinjati u 18 sati.
– Ove godine nećemo moći sudjelovati u podmirivanju nekih troškova budući da nas Ministarstvo kulture ne prati u realizaciji programa, kao u dosadašnjim godinama.