Dani Mladena Kerstnera – Festival kajkavske komedije i ove se godine održava u Ludbregu u vremenu od 21.11 do 24.11.2019. godine.

Prijava za sudjelovanje

Prijave slati na e-mail adresu: dani.mladena.kerstnera@gmail.com

 ili na telefax 042 306 068 ili poštom na našu adresu (Trg sv. Trojstva 19, 42230, Ludbreg).

Prijave se primaju do 3. 11. 2019. godine.

Propozicije:

  • Festival kajkavske komedije – Dani Mladena Kerstnera nije natjecateljskog već revijalnog karaktera.
  • Predstave mogu trajati maksimalno 40 minuta. Molimo pridržavajte se vremenskog okvira. Društvo koje zloupotrijebi vrijeme neće moći nastupiti slijedeće godine.
  • U slučaju većeg broja prijavljenih, predstave će se izvoditi na više pozornica u više mjesta. Raspored izvođenja i mjesta utvrđuje organizator.
  • Raspored predstava bit će izrađen do 15. 11. 2019. godine.  Svako će društvo biti obaviješteno na e-mail (molimo svakako dostavite valjanu e-mail adresu radi bržeg i lakšeg komuniciranja).
  • Ukoliko se prijavi veliki broj društava, organizator zadržava pravo na traženje dodatnih informacija o predstavama ili snimku predstave da bi se mogao izvršiti odabir onih društava koje će nastupati u Ludbregu.
  • Svako je društvo odgovorno za vlastitu scenografiju.  Ako imate kakvih potreba, molimo pitajte nas ranije.
  • Prilikom navođenja broja osoba koje dolaze u Ludbreg, navedite samo broj osoba koje sudjeluju u predstavi ili su povezane s predstavom (autori teksta, režiseri, scenografi).
  • Ukoliko imate preferirani dan za izvođenje predstave, molimo napišite, ali svi neće moći nastupiti u željene dane. Maksimalno trajanje svih predstava u jednom danu je 3 sata.
  • Predstave će započinjati u 18 sati.

Za sve sudionike predstava bit će osiguran domjenak nakon svih izvedenih predstava.Potpora: Ministarstvo kulture RH       
Sponzor: Zagrebačka banka d.d.