Centar obavlja slijedeće djelatnosti

 • priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno scenska djela)
 • umjetničko stvaralaštvo
 • rad umjetničkih objekata
 • djelatnost muzeja
 • rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
 • specijalizirane dizajnerske djelatnosti
 • izrada prezentacija
 • organiziranje seminara, prezentacija, sajmova i manifestacija
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • djelatnost obavljanja audiovizualnog i radijskog programa
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • audiovizualne djelatnosti
 • komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge informacijskog društva
 • organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
 • odnosi s javnostima i djelatnosti priopćavanja
 • oglašavanje preko medija
 • upravljanje sportskih objektima
 • ostale djelatnosti čišćenja i održavanja objekata
 • usluga pripreme i usluživanja pića
 • obrazovanje i poučavanje u području kulture

Organi Centra

Upravno vijeće

Predsjednik:

Branko dobec

Članovi:

Robert Kranjčec

Iva Havaić Sakač

Ravnatelj:

mr. Branko Dijanošić

e-mail: info@czkidn.hr

telefon: 385 42 306 114

mobitel: 385 91 306 1141