Planovi:

2022. godina

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022

2021. godina

Financijski plan za 2021

  1. rebalans: 1. REBALANS PLANA ZA 2021
  2. rebalans: 2. REBALANS PLANA ZA 2021

2020.

FINANCIJSKI PLAN 2020

  1. rebalans: 1 REBALANS PLANA ZA 2020
  2. rebalans: 2 REBALANS PLANA ZA 2020
  3. rebalans: 3 REBALANS PLANA ZA 2020

2019.

FINANCIJSKI PLAN 2019