Obaveza iz čl.13, st. 9.

Na temelju članka 13. stavka 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) izjavljujemo nepostojanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi.

Ovim izjavljujem kako istovremeno s obavljanjem dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i informiranje “D. Novak”, Ludbreg ne obavljam upravljačke poslove niti u jednom gospodarskom subjektu, odnosno nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih bih sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Centar za kulturu i informiranje “D. Novak” Ludbreg nema gospodarskih subjekata iz stavka 1. Čl. 5.c ZJN s kojima ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Branko Dijanošić, ravnatelj