Natječaji

Aktualni natječaji

Završeni natječaji

Na temelju članka 27. Statuta Centra za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg, raspisuje se
slijedeći:

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
domar m/ž

Uvjeti:
– Najmanje završena osnovna škola, srednja škola bilo kojeg smjera, prednost imaju
kandidati s višim stupnjem završene škole
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložit:
– original ili ovjerenu kopiju dokumenta kojom dokazuju stručnu spremu
– kopiju domovnice

Opis poslova:
– čišćenje i tekuće održavanje sportske dvorane i sportskih objekata.
– Obavlja i druge poslove u skladu s potrebama poslodavca po nalogu

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je otvoren od 22.12. do 30.12.2020. godine.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj se dostavljaju na adresu:
Centar za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg
Trg Sv. Trojstva 19
42230 Ludbreg
Prijave se mogu dostaviti i osobno u Centar.

Energetska obnova zgrade Centra za kulturu i informiranje “D. Novak” Ludbreg

Datoteke: