Definicije

kultura (lat. cultura: obrađivanje /zemlje/; njega /tijela i duha/; oplemenjivanje; poštovanje)

Pojam koji obično označava složenu cjelinu institucija, vrijednosti, predodžaba i praksi koje čine život određene ljudske skupine, a prenose se i primaju učenjem.

Kulturu definiramo kao mrežu znanja koja se sastoji od naučenih navika razmišljanja, osjećaja i interakcije s drugim ljudima kao i skup sadržajnih tvrdnji i ideja o aspektima svijeta.

Ostale definicije kulture:

  1. ukupnost materijalnih i duhovnih dobara, etičkih i društvenih vrijednosti, što ih je stvorilo čovječanstvo
  2. ukupnost duhovne, moralne, društvene i proizvodne djelatnosti jednog društva ili epohe [Mikenska kultura; kultura renesanse]
  3. ukupnost obrazovanja, znanja, vještina, etičkih i socijalnih osjećaja, društvenog ophođenja i ponašanja nekog pojedinca u odnosu prema drugome [opća kultura]


Informirati
njem. informieren ← lat. informare: oblikovati


Definicija

  1. (koga, što) dati/davati informaciju, obavijestiti/obavještavati, u više smjerova razmjenjivati informacije posredstvom novina, televizije i drugih medija
  2. (se) tražiti informaciju, dobiti informaciju; obavijestiti/obavještavati se

Naša povijest

Povijest centra

Naš tim

Centar za kulturu