Kratka povijest

Tradicija obrazovanja odraslih na području Hrvatske postoji od početka dvadesetog stoljeća kada Pučko sveučilište i Dom narodnog zdravlja u Zagrebu te Gospodarska sloga, čija djelatnost je namijenjena potrebama seljačkih gospodarstava, organiziraju domaćinske tečajeve. Ta se tradicija nastavlja i poslije II. svjetskog rata, a pedesetih se godina u gotovo svim općinama osnivaju radnička ili narodna sveučilišta kao institucije za organizaciju najraznovrsnijih oblika obrazovanja odraslih putem predavanja, tribina, seminara, tečajeva, a prema potrebama i interesima pojedinih grupa građana. U manjim mjestima narodna sveučilišta preuzimaju i kina, knjižnice te organiziraju kulturne djelatnosti u užem smislu riječi poput izložbi, kazališnih predstava, književnih večeri i koncerata. Tako je bilo i u Ludbregu.

Osnivanje

Prvi Upravni odbor Narodnog sveučilišta Ludbreg sastao se još u prosincu 1956. godine, ali kao godina osnivanja uzima se 1960. godina. Ipak već prvobitno spomenute godine osnovana je komisija za film i kino, zatim komisija za predavanja, komisija za stručno uzdizanje radnika i službenika, komisija za tečajeve i seminare.

U Ludbregu je djelovalo stalno kino kao i pokretno kino zahvaljujući kojem su se filmovi gledali i u okolnim selima. Djelovalo je i amatersko kazalište koje se financiralo prodajom kino ulaznica.

Godine 1960. ukazuje se potreba za uspostavom upravitelja Sveučilišta. Za tu je dužnost izabran Dragutin Novak, ludbreški učitelj. Iste je godine sav inventar i poslovanje bivše Narodne knjižnice i čitaonice Ludbreg pripojen Narodnom sveučilištu Ludbreg.

Zanimljivo je da su primjerice već 1962. godine postojala 4 odjeljenja večernje škole s 90 polaznika, 1 odjeljenje ekonomske škole s 42 polaznika, 1 odjeljenje srednje upravne škole s 20 polaznika, tečaj za vozače KV i VKV s 12 polaznika, domaćinski i krojački tečajevi sa 77 polaznika, a održani su i brojni seminari poljoprivrednog i političkog usmjerenja. Iste je godine u ludbreškom kinu, ali i pokretnom kinu održano 645 kino predstava koje je pogledalo 107 722 posjetitelja.

Radio stanica Ludbreg

U kolovozu 1966. godine s djelovanjem je započela lokalna radio stanica Ludbreg. Te je godine emitirala preko 70 sati lokalnog programa i zabavne muzike. Svakodnevno se prenosio drugi program Radio Zagreba, a minutaže lokalnog programa s godinama su se povećavale.
Samo u prvih deset godina rada, od 1960. do 1970. godine kroz sadržaje koje je organiziralo Narodno sveučilište Ludbreg prošlo je više od 1 200 000 građana. Od prvih predavanja pa do danas ustanova je mijenjala nazive, u skladu s vremenima mijenjale su se i aktivnosti.

Kultura

Ustanova je iznimno aktivna i u kulturnom djelovanju. U mjesecu knjige 1998. godine obilježili smo 70-tu obljetnicu rođenja Mladena Kerstnera kada je naš pisac prvi puta dobio znanstvenu valorizaciju svog životnog djela. U sklopu djelatnosti ustanove u tom razdoblju postoje i zameci dvije zbirke: Etnološke u zgradi Učilišta i Sakralne u kapelici sv. Križa u dvorcu Batthyany. I u novom tisućljeću nastavile su se obavljati kulturne i prosvjetne djelatnosti od interesa za Grad Ludbreg, organiziraju se tečajevi stranih jezika, edukacije o tradicionalnim obrtima, sustavna briga za kulturnu baštinu ovoga kraja koja se očituje u prikupljanju, čuvanju i prezentaciji predmeta Zavičajne zbirke ili brizi oko predmeta Sakralne zbirke. Pored ovih poslova ustanova organizira i druge sadržaje kao što su izložbe, koncerti, kazališne predstave, predavanja, izdavaštvo.

Upravljanje

Do 2014. godine u sklopu ustanove djelovala je glazbena škola koja tada postaje glazbeni odjel Osnovne škole Ludbreg, a unutar ustanove i dalje djeluje puhački orkestar. Gradska knjižnica s 1. siječnjem 2005. godine postaje samostalna. Kino se suočava sa sve većim poteškoćama i 2010. godine izrađuje se idejno rješenje uređenja dvorane, kao i idejno rješenje adaptacije cijele zgrade. Posljednji filmovi u ludbreškom kinu prikazani su 2011. godine. Od prvih predavanja pa do danas ustanova je mijenjala nazive, u skladu s vremenima mijenjale su se i aktivnosti. Prvi je upravitelj Dragutin Novak tu dužnost obavljao do 1969. godine, a potom su je preuzeli Mirko Prokeš, Franjo Novak, Stanko Kišićek, Franjo Vrtulek, Darko Skupnjak, Ljiljana Nofta Grdić i aktualni ravnatelj mr.sc. Branko Dijanošić.

Ustanova posljednjih godina djeluje pod nazivom Centar za kulturu i informiranje Dragutin Novak.

U desetljećima uspješnog djelovanja segmente djelatnosti mogli bismo podijeliti na obrazovanje, kulturu, informiranje i organizaciju. Ustanova je tako organizirala školu, tečajeve, seminare, predavanja, političku školu, radne susrete, osnovnu glazbenu školu i stručne skupove. Kroz kulturni segment tu je organizacija priredbi, kina, rad knjižnice, organizacija koncerata, pokretnog kina, akademije, izložbi, izdavaštva, muzejske djelatnosti, arheološke djelatnosti, književne manifestacije i kulturne baštine. Informativni dio djelovao je kroz čitaonicu, razglasnu stanicu, odjel za propagandu, radio, foto novine, novine i novinsko nakladničku djelatnost koja se obavlja i danas kroz izdavanje Ludbreških novina i formiranje biblioteke „Ludbregiana“.

Uz sve navedeno provodi se i prikupljanje te evidentiranje arheološke i povijesne građe na području Ludbrega i okolice. Tijekom 2019. godine zbirke CZKIDN-a uvećane su darovima, terenskim istraživanjem, naknadnim pronalaskom i identifikacijom predmeta.

Projekt obnove

Prošle je godine Centar za kulturu i informiranje krenuo je u projekt energetske obnove zgrade. Projektom su obuhvaćene aktivnosti energetske obnove i uvođenje obnovljivih izvora energije: obnova toplinske ovojnice modernizacija sustava grijanja i ugradnja mehaničke ventilacije s rekuperacijom, energetska obnova elektroinstalacija strojarskih sustava te izgradnja FN elektrane. Time će biti smanjena godišnja potrošnja primarne energije u zgradi te će se povećati korištenje obnovljivih izvora energije. Završetak projekta planira se za 2021. godinu.

Djelatnosti

DJELATNOSTI KROZ GODINE RADA MOŽEMO PODIJELITI U ČETIRI GLAVNE KATEGORIJE:

Obrazovanje
Kultura
Informiranje
Organizacija