Informiranje

Odjel za informiranje prvi se puta u okviru Narodnog sveučilišta Ludbreg službeno spominje 1966. godine kada počinje djelovati radio stanica Ludbreg koja u njegovu sastavu radi sve do 1996. Navedene godine izlazi iz Sveučilišta i počinje djelovati samostalno.

Ludbreški list

Uz radio, od 1979. godine u sklopu Odjela za informiranje izlazi i tiskani medij „Ludbreški list“, lokalno glasilo
Socijalističkog saveza radnog naroda općine Ludbreg koje nakon deset godina, zbog loših ekonomskih uvjeta,
prestaje s radom.

Ludbreške novine

Petnaestak godina kasnije ponovno se pokreće tiskani medij „Ludbreške novine“ koje slikom i tekstom prate sva
važnija lokalna zbivanja, a koje izlaze i danas. Razvojem novih digitalnih tehnologija tiskani medij 2017. godine
dobiva svoju digitalnu verziju u obliku portala Ludbreške e-novine.

Biblioteka Ludbregiana

Osim izdavanjem novina, institucija se bavila i još uvijek se bavi nakladništvom, proizvodnjom te prodajom knjiga.
U sklopu biblioteke „Ludbergiana“ nastoji se pomoći objavljivanju onih djela koja imaju značenje za promociju
književnosti, kulture i povijesti ludbreškog kraja.

’60

Televizor, razglasna
stanica, foto novine

Iako se Odjel za informiranje službeno prvi puta spominje 1966. godine njegovi počeci mogu se svrstati u još raniji period. Naime, početkom 1960 – ih ustanova je posjedovala TV uređaj putem kojeg je televizijski program svakodnevno pratilo 10-150 građana ili prosječno 70 građana dnevno ili ukupno preko 20 000 građana.

Uz TV tu je bila i razglasna stanica koja se Odjelu pripaja 1. siječnja 1961., a koja je u svojim emisijama uz zabavnu glazbu, emitirala je preko 500 raznih vijesti i obavijesti.

’70

Radio stanica

Od 1. kolovoza 1966. godine u sklopu ustanove djelovala je lokalna radio stanica Ludbreg. Prvi tehničar bio je Milan Molnar, a prva spikerica Justina Novak.
U počecima rada emitiralo se preko 70 sati lokalnog programa i zabavne glazbe te se svakodnevno prenosio drugi program Radio Zagreba. U idućih trideset godina radio stanica se postepeno razvijala i postajala vodećim izvorom informiranja pučanstva. Godine 1995. emitirano je 131 400 minuta lokalnog programa vlastite produkcije i 3 650 minuta preuzetog informativnog programa HRT-a. Program radija realizirao se svakodnevno od 12 do 18 sati, a nedjeljom od 9 do 16 sati. Ostalo vrijeme se reemitirao Radio Velika Gorica.

Početkom 1996. godine osniva se novo trgovačko društvo koje poduzima sve potrebne radnje oko dobivanja koncesije za radio, čime on izlazi iz sastava ustanove i počinje samostalno djelovati. Sedamdesetih godina su u Odjelu informiranja izdana i 104 broja foto – novina sa sadržajima s najvažnijih događanja iz svijeta i zemlje.

’80

Ludbreški list

Zbog sve veće potrebe informiranja zajednice 1979. godine pokreće se „Ludbreški list“, lokalno glasilo Socijalističkog saveza radnog naroda općine Ludbreg. Najveći broj stranica „Ludbreškog lista“ bio je ispunjen društveno političkim i privrednim događanjima, događanjima u mjesnim zajednicama i samoupravnim interesnim zajednicama, događanjima u kulturi i sportu, kao i drugim aktivnostima radnih ljudi i građana općine Ludbreg. Na pripremi „Ludbreškog lista“ tijekom godina radilo je ukupno 13 osoba, dok su se na mjestu glavnog i odgovornog urednika mijenjali Franjo Vrtulek i Josip Loparić.
„Ludbreški list“ izlazio je sve do 1989. godine kada su loši ekonomski uvjeti rezultirali njegovim gašenje. Ukupno je izdan 91 broj odnosno 1 232 novinske stranice.

’90

Radio Ludbreg i Internet

Početkom devedesetih godina, za potrebe Radio Ludbrega sagrađen je novi antenski sustav u Vinogradima Ludbreškim koji je tada koristio i Radio Varaždin. U tom period radio je imao najvažniju ulogu u informiranju javnosti. U realizaciji lokalnog programa Radio-stanice Ludbreg sudjelovale su brojne radne, društvenopolitičke, društvene i druge organizacije čime je postignuta njegova još uspješnija realizacija.
Međutim, 1996. temeljem Zakona o telekomunikacijama, radio izlazi iz sastava ustanove i počinje djelovati samostalno pod nazivom Radio Ludbreg.
Time Odjel za informiranje „gubi“ svoj dotad najvažniji medij.
Devedesetih godina dolazi do pojave web stranica u Hrvatskoj. I u Ludbregu se 1999. godine kreira prva službena web stranica Grada. Odjel za informiranje sudjelovao je u pripremi i pisanju sadržaja za objavu.

’00

Ludbreške novine

Projekt izdavanja Ludbreških novina pokrenut je 2006. godine, kada su tiskana četiri broja. Iduće godine novine izlaze kao dvomjesečnik, a od 2008. godine izlaze kao mjesečnik i tako sve do danas. Slikom i tekstom novine prate sva zbivanja u lokalnoj zajednici i postaju nezaobilaznim izvorom informiranja. Dosad su izdana 155 broja i jedno posebno izdanje povodom Dana grada Ludbrega. Novine se mjesečno tiskaju u 2 800 primjeraka i distribuiraju putem posebnih novinskih sandučića na području grada i na distribucijskim mjestima u naseljima u sastavu Ludbrega. Tijekom godina kroz redakciju „Ludbreških novina“ prošlo je dvadesetak novinara i suradnika. Na mjestu glavnog i odgovornog urednika u periodu od 2006. do 2014. radio je Darko Skupnjak, a od 2014. na dalje urednički posao preuzima Iva Havaić Sakač.

’10

Izdavaštvo

Ustanova se bavi i nakladništvom te proizvodnjom i prodajom knjiga. Najznačajnija izdana knjiga u uredništvu i nakladništvu ustanove je svakako monografija „Ludbreg“ iz 1984. godine. Nadalje, ustanova je 90-ih godina blisko surađivala s uredništvom Podravskog zbornika u kojem je objavljeno nekoliko stručnih radova o povijesti Ludbrega. Također, 90 –ih godina pokreće se izdavanje Haiku zbornika u kojem ustanova u početku sudjeluje kao sunakladnik, a kasnije kao nakladnik. Do sada su tiskana 22 broja. Tijekom 1999. godine kreće formiranjem biblioteke „Ludbregiana“ u sklopu koje se objavljuju djela od značaja za promociju književnosti, kulture i povijesti ludbreškog kraja. Biblioteka danas broji 17 naslova slijedećih autora: Dubravka Bilića, Mladena Kerstnera, Ružice Cindori, Irene Herenčić, Franje Novaka, Stjepana Belovića, Milivoja Dretara, Marije Winter, Franje Križanića i Bojane Schubert.
Uz to Centar aktivno sudjeluje i u pripremi te tiskanju propagandnog materijala za potrebe gradskih institucija i udruga.