Obrazovanje

Tradicija obrazovanja odraslih postoji od samih početaka Narodnog sveučilište Ludbreg (danas Centra za kulturu i informiranje „D. Novak“). Štoviše, glavna djelatnost tada tek osnovane ustanove bio je Centar za obrazovanje čiji je prvi upravitelj bio Augustin Petrač.

Centar za obrazovanje obuhvaćao je cjelokupno opće, stručno i društveno obrazovanje. Kroz njegove programe u obliku večernjih škola, tečajeva, seminara, predavanja, informatičkog opismenjavanja prošlo je na tisuće polaznika. Ponuda obrazovnog sadržaja konstantno se prilagođavala samim potrebama društva.

U počecima većina organiziranih tečajeva bila je vezana uz domaćinstvo te stručna obrazovanja u poljoprivredi. Kasnije se pak sadržaji prilagođavaju trendu digitalizacije i informatičkog opismenjavanja.

’60

Tečajevi i večernja škola

Ustanova je svoje najranije oblike obrazovanja provodila krajem pedesetih godina prošlog stoljeća kada su ona bila prilagođena potrebama seljačkih gospodarstava. Organizirali su se brojni domaćinski, krojački te higijenski tečajevi koje su vodili liječnici i medicinske sestre Zdravstvene stanice Ludbreg.

Potreba za prilagodbom sadržaja javlja se početkom 60 –ih godina kada brojne dotad uslužne djelatnosti prelaze u proizvodne i stalno zapošljavaju nove
radnike koji uglavnom dolaze sa sela pa ih je paralelno sa zapošljavanjem trebalo i osposobljavati za proizvodne funkcije. Većina organiziranih tečajeva u tom je
razdoblju bila vezana uz obrazovanje u proizvodnji.

U organizaciji ustanove održavala se i večernja osnovna osmogodišnja škola, tečajevi za srednju ekonomsku i srednju upravnu školu, te tečajevi za stjecanje
kvalifikacija i visokih kvalifikacija. Kroz sve navedene programe u šezdesetim je godinama prošlo oko 2 000 polaznika.

’70

Niža muzička škola

Sredinom 60-ih godina u sklopu Odjela za obrazovanje počeo se organizirati tečaj sviranja na gitari i harmonici kojeg je inicirao i privatno vodio tadašnji ludbreški učitelj glazbene kulture gospodin Juraj Lončarić iz Hrženice. Na inicijativu tadašnjeg direktora ustanove Dragutina Novaka, a u suradnji s tadašnjim direktorom Muzičke škole Varaždin Marijanom Zuberom 1967. godine osnovalo se područno odjeljenje Muzičke škole Ludbreg čime započinje povijest današnje Osnovne glazbene škole Ludbreg. Muzička škola koja 1993. mijenja ime u Osnovna glazbena škola Ludbreg u sklopu ustanove djelovala je sve do 2014. godine kada se slijedom zakonskih propisa pripaja Osnovnoj školi Ludbreg.

U tih 40-ak godina rada u sklopu ustanove kroz glazbenu školu prošlo je preko tisuću polaznika koji su upravo ovdje stekli prva znanja i prvi puta naučili svirati neki glazbeni instrument. Iako je glazbena škola danas odjel OŠ Ludbreg, dio nastave se i dalje izvodi u prostorijama naše ustanove.

’80

Radne organizacije

Početkom 80–ih godina u obrazovanju odraslih poseban naglasak se daje osposobljavanju radnih ljudi. Ostvaruje se suradnja s organizacijama udruženog rada, mjesnim zajednicama i društveno – političkim organizacijama s ciljem zajedničkog obrazovanja i osposobljavanja.

U tom periodu u Centru za obrazovanje bilo je preko tridesetak obrazovnih oblika godišnje. Organizirale su se raznovrsne tribine, seminari, tečajevi i škole radi
pružanja znanja i informacija radnim ljudima i stanovnicima tadašnje općine Ludbreg za uspješnije izvršavanje radnih zadataka.

’90

Osposobljavanje i zaštita na radu

I tijekom 90-ih godina se nastavlja osposobljavanje radnog stanovništva, ali s naglaskom na educiranje o zaštiti na radu. Naime, od 1996. godine u Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o mjerama zaštite na radu u skladu s kojim su poslodavci bili dužni educirati svoje zaposlenike o svim potencijalnim opasnostima na radnom mjestu i mogućnostima zaštite od istih.

Ustanova je od Ministarstva unutarnjih poslova dobila rješenje za izvođenje programa iz protupožarne zaštite te zaštite na radu stoga u suradnji s pojedinim poduzećima, uz sve ostale vrste osposobljavanja, vrši i osposobljavanje radnika o protupožarnoj zaštiti i zaštiti na radu.

’00

Tečaj stranih jezika

Razvojem industrije i proizvodnih djelatnosti 80-ih godina javlja se potreba za organizacijom tečajeva stranih jezika, prvenstveno njemačkog i engleskog, koji su se uspješno provodili sve do 1999. kada zbog teške gospodarske situacije na području Grada više ne postoji mogućnost njihove realizacije.

Naime poduzeća više nisu mogla izdvajati za obrazovanje svojih zaposlenika, a individualno financiranje je također bilo u krizi. Međutim, već početkom 2000-ih situacija se popravlja i djelomično vraća interese.

Neke od tvrtki čiji su djelatnici u tom periodu prošli tečajeve stranog jezika u sklopu Odjela za obrazovanje su Belupo, Panonska pivovara, Elite Hrvatska, a tečaj engleskog jezika organiziran je i za učenike Osnovne škole.

’10

Informatičko opismenjavanje

Razvojem računalnih i digitalnih tehnologija javlja se potreba za informatičkim opismenjavanjem stanovništva. Godine 2005. ustanova nabavlja računala i uređuje računalne učionice čime se stječu uvjeti za pružanjem takve vrste sadržaja. Nudile su se edukacije za računalne programe Osnove računalstva, Word, Excel, Internet i Power Point. Programe su vodili vanjski suradnici i svi su bili fakultetski obrazovani.

Godine 2010. ustanova se uključuje u IPA projekt „Mreža regionalnih ustanova u obrazovanju odraslih“ – „4 za 600“ zahvaljujući kojem je informatičko opismenjivanje osoba prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje s uspjehom završilo 89 polaznika. Nakon završenog projekta ustanovi je ostala oprema koja je bila nabavljena iz sredstava projekta, a koja je potom služila u daljnjem radu.