Dani Mladena Kerstnera 2016

11. DANI MLADENA KERSTNERA – FESTIVAL KAJKAVSKE KOMEDIJE 2016.

Dani Mladena Kerstnera – Festival kajkavske komedije i ove se godine održava u Ludbregu u vremenu od 24.11 do 27.11.2016. godine.

 

Propozicije:

  • Festival kajkavske komedije – Dani Mladena Kerstnera nije natjecateljskog već revijalnog karaktera.
  • Predstave mogu trajati maksimalno 45 minuta.
  • U slučaju većeg broja prijavljenih, predstave će se izvoditi na više pozornica u više mjesta. Raspored izvođenja i mjesta utvrđuje organizator.
  • Raspored predstava bit će izrađen do 15.11.2016. godine. Svako će društvo biti obaviješteno na e-mail (molimo svakako dostavite valjanu e-mail adresu radi bržeg i lakšeg komuniciranja).
  • Ukoliko se prijavi veliki broj društava, organizator zadržava pravo na traženje dodatnih informacija o predstavama ili snimku predstave da bi se mogao izvršiti odabir onih društava koje će nastupati u Ludbregu.
  • Svako je društvo odgovorno za vlastitu scenografiju. Ako imate kakvih potreba, molimo pitajte nas ranije.
  • Prilikom navođenja broja osoba koje dolaze u Ludbreg, navedite samo broj osoba koje sudjeluju u predstavi ili su povezane s predstavom (autori teksta, režiseri, scenografi).
  • Ukoliko imate preferirani dan za izvođenje predstave, molimo napišite, ali svi neće moći nastupiti u željene dane. Maksimalno trajanje predstava u jednom danu je 3 sata.
  • Predstave će započinjati u 18 sati.

Ove godine nećemo moći sudjelovati u podmirivanju nekih troškova budući da nas Ministarstvo kulture ne prati u realizaciji programa, kao u dosadašnjim godinama.

Prijavnica M.Kerstnera 2016 možete slati na e-mail adresu: dani.mladena.kerstnera@gmail.com ili na telefax 042 306 068 ili poštom na našu adresu. Prijave se primaju do 3.11.2016.

Ili ju možete popuniti ovdje:

Podijelite ovo: