Antropologija

Arheologija
Geologija
Etnologija
Paleontologija

Informiranje

Ludbreške novine
Ludbreške e-novine

Izdavaštvo

Biblioteka Ludbregiana
Ostale publikacije

Organizacija

Haiku Ludbreg
Dani Mladena kerstnera
Ludbreg petkom

Kultura

Izložbe
Koncerti
Puhački orkestar Ludbreg