Centar za kulturu i informiranje “Dragutin Novak” uz ostale djelatnosti bavi se i nakladništvom te proizvodnjom i prodajom knjiga.

Najznačajnija izdana knjiga u uredništvu i nakladništvu ustanove je svakako monografija „Ludbreg“ iz 1984. godine.

Nadalje, ustanova je 90-ih godina blisko surađivala s uredništvom Podravskog zbornika u kojem je objavljeno nekoliko stručnih radova o povijesti Ludbrega.

Također, 90 –ih godina pokreće se izdavanje Haiku zbornika u kojem ustanova u početku sudjeluje kao sunakladnik,a kasnije kao nakladnik. Do sada su tiskana 22 broja.

Tijekom 1999. godine kreće formiranjem biblioteke „Ludbregiana“ u sklopu koje se objavljuju djela od značaja za promociju književnosti, kulture i povijesti ludbreškog kraja.

Biblioteka danas broji 17 naslova slijedećih autora: Dubravka Bilića, Mladena Kerstnera, Ružice Cindori, Irene Herenčić, Franje Novaka, Stjepana Belovića, Milivoja Dretara, Marije Winter, Franje Križanića i Bojane Schubert.

Uz to Centar aktivno sudjeluje i u pripremi te tiskanju propagandnog materijala za potrebe gradskih institucija i udruga.