U sklopu naših djelatnosti bavimo se čuvanjem, prezentiranjem te stručnom obradom geološke, paleontološke, arheološke i etnološke baštine.