ELEKTRA

Električna centrala u Ludbregu proradila je 1936. godine zahvaljujući Viktoru Fiziru i poznatom zagrebačkom tvorničaru baterija Paspi koji je kroz tadašnje naselje Ludbreg proveo električnu mrežu i kućne instalacije. Električna centrala s dva saugassmotora smještena u dvorištu koncesionara Fizira proizvodila je struju za općinu. Valja istaknuti kako ni jedno naselje osim Ludbrega gdje je bivša električna centrala Viktora Fizira davala struju uglavnom za osvjetljenje,
tada nije bilo elektrificirano. Skupa struja nije pogodovala industrijalizaciji Ludbrega pa je podizanje centrale bilo na neki način negativno za Podravinu jer je još više zakompliciralo njenu elektrifikaciju iz mariborske hidrocentrale Fale.
Elektrifikacija naselja iz sredstava posebnog doprinosa poljoprivrede započela je tek 1953. godine. Tada se izgradila veća trafostanica u Ludbregu iz koje se strujom
napajalo nekoliko malih trafostanica od kojih je svaka služila za više naselja. Poslove daljnje elektrifikacije i distribucije električne energije kasnije je preuzela „Elektra“ iz Koprivnice koja je u Ludbregu osnovala radnu jedinicu.