METAKEM

Metakem

S razvojem novih djelatnosti u poduzeću dolazi i do organizacijske promjene, umjesto OOUR-a „Galanterija“ osniva se novi OOUR „Metakem“ u koji je uključena većina novih malih programa. Time proizvodnja galanterije postaje sporedna djelatnost. Tako se iz tradicionalne djelatnosti u kućnoj radinosti razvila značajna proizvodnja košaračkih proizvoda koja je imala izvanredan utjecaj na poboljšanje osobnog i društvenog standarda stanovništva na ovom području kao i na ublažavanje teškoća u zapošljavanju. Zahvaljujući upravo toj djelatnosti kasnije se razvila proizvodnja niza artikala po kojima je „Razvitak“ sve više prelazio iz oblasti kuće radinosti i zanatstva u oblast industrije.
Gotova cjelokupna proizvodnja OOUR-a Metakem bazirala se na uvoznim sirovinama i repromaterijalu što je vezano na mnogobrojne teškoće koje su u konačnici utjecale na rezultate poslovanja.