PP KOMBINAT

Poljoprivredno prehrambeni kombinat nastao je kroz procese integracija poljoprivrednih organizacija 1964. godine.
Sve društvene obradive površine na području tadašnje općine iznosile su 800 hektara. Kombinat je dodatno dokupio 100 hektara privatnog zemljišta te je osim vlastitih 900 ha, obrađivao još i 150 ha zemlje u zakupu. Na svim tim površinama postizao je izvanredne rezultate u proizvodnji žitarica.

Za potrebe skladištenja izgradio je silos za 600 vagona žitarica, te je s već ranije izgrađenim silosom kod mlina Kombinat raspolagao sa skladištima za 1200 vagona žitarica. Uz nove silose izgradio je i sušaru i tvornicu stočne hrane u kojoj se godišnje proizvodilo 500 vagona stočne hrane za vlastiti tov stoke i za tov stoke u kooperaciji s privatnim sektorom. Godine 1980. izgradio je i najmoderniju stočarsku farmu sa silosima za zelenu hranu u kojoj se godišnje tovilo 3200 komada junadi.

Radi plasmana brašna, koje je proizvodio u svojim mlinovima, 1969. godine izgradio je veliku pekaru u Varaždinu koja je radila u okviru poduzeća „Koka“, pekaru u Ludbregu iz koje je snabdijevao cijelo područje općine i područje Varaždinskih Toplica, te 1981. Pekaru u Ivancu. Istovremeno je izgradio i veliko skladište za sjemenje u kojem su instalirali uređaje za pakiranje sjemenja od 25 dkg pa naviše.

Kombinat je stvorio izvanrednu materijalnu, tehnološku i tehničku osnovu, kojom je mogao obuhvatiti čitave proizvodne cjeline u ratarstvu, stočarstvu i sjemenarstvu.