Kamene kugle

Ludbreg se može pohvaliti i rijetkim geološkim nalazima. Riječ je o kamenim „kuglama” koje su treće takvo otkriće u Hrvatskoj.

Kako i gdje su pronađene?

Pronađene su slučajno 2019. godine tijekom probijanja šumskih putova u okolici grada Ludbrega, točnije u Vinogradima Ludbreškim i Slanju.

Kako su nastale?

Kamene „kugle” nastale su u muljevitom i pjeskovitom dnu jezera Panon. Utjecajem vodenih struja došlo je do zbijanja i cementacije pijeska koji kasnije postaje kompaktniji i raste koncentrično.

Usporedbom mineralnog sastava pješčenjačkih tvorevina i mineralnog sastava pjeskovitog sedimenta u kojem se nalaze, utvrđeno je da su izvorišni materijali uglavnom metamorfne stijene, a u manjoj mjeri magmatske i sedimentne stijene.

Pjeskoviti sediment sastoji se od naizmjeničnih slojeva pijeska, silta i lapora koji su se taložili u padini jezera Panon.

To jezero ostatak je polu-zatvorenog mora Paratethys odnosno njegovog Panonskog bazena (mora).

Koliko su stare?

Uz pomoć ostataka sitnih račića ljuskara identificiranih na pronađenim tvorevinama utvrđena je starost od 11 milijuna godina, koja njihovo nastajanje smješta u gornji miocen.

Gdje se trenutno nalaze?

Kamene „kugle” trenutno su smještene u parku ispred Gradske uprave i mogu se razgledati u bilo koje vrijeme.

Informacije o nastanku i sastavu “kugli”  proizašle su iz istraživanja Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu koje je odrađeno na zahtjev Centra za kulturu i informiranje „D. Novak” odmah nakon njihova otkrića.

Kompletan Izvještaj temeljen na znanstveno – geološkoj ekspertizi možete pročitati u nastavku.

Izvješće o sedimentološko-paleontološko-mineraloškim analizama

Foto galerija