U sklopu projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ koji sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoja, partner na projektu Lokalna akcijska grupa „Izvor“ organizira izložbu tradicijskih predmeta.

Izložba će biti održana petak 11. rujna u atriju dvorca Batthyany u 17 sati kao dio programa “Ludbreg petkom”. Tematika izložbe bit će tradicijski predmeti u rimsko doba, a uz izložbu će biti organizirane i radionice keramike i kovanja za sve zainteresirane.