Kako napreduju radovi na Arheološkom parku “Iovia”?

 Što učenici i nastavnici SŠ Ludbreg misle o nastavi na daljinu?

Kako funkcionira pedijatrijska ambulanta u Ludbregu?

Utjecaj pandemije korona virusa na sportski svijet.

 

Pročitajte u novom broju Ludbreških novina.

 

Preuzimanje