An invitation to participate in creation of the HAIKU ZBORNIK – LUDBREG 2023

Haiku friends!

The Editorial Board and the Center for Culture and Information Ludbreg invites all interested haikuists who want to participate in the creation of the Haiku zbornik – Ludbreg 2023 to send their poems. An invitation to participate in creation of the Haiku zbornik – Ludbreg 2023 has no competitive character.

Rules and limitations

The number of poems that can be submitted is limited to 6 per author.

For those who practice to write erotic haiku, at least one poem can be (in those 6) with that theme. The best erotic poem will be awarded with the “Afrodita” plaque.

If the haiku are translated into English (preferably!), be sure to write the name and surname of the author of the translation.

Please do not sign the poems with any codes, but only with the author’s namesurname and the country it comes from.

Poems for publication in the Haiku zbornik – Ludbreg 2023 will be selected by the editorial board.

Gavran”/”Raven” award

This year’s theme: Hobby

Three years have passed since the death of Zdenko Oreč “Gavran” (1930-2020), the founder of the Ludbreg haiku meetings. In his honor and memory, in 2021 we published a special edition of the thematic haiku collection of papers entitled “Raven” and launched the award of the same name. The European Parliament has declared 2023 the European Year of Skills, so this year’s theme is adapted to that. We believe that Zdenko Oreč, who was a teacher by profession and raised many generations, would be proud.

Rules:

Each participant may submit only one haiku signed by name, surname and address for this year’s theme – Hobby.

Poem must be original and unpublished (either in print or on social networks).

Poems can be submitted in Croatian and (or) in English language. 

How and where to send?

Please send us your work as Word/text document (as an email attachment) and name it by your first and last name (e.g. John.Smith.docx).

Please do not send documents that have the name like HaikuLudbreg2023.docx.

Submit your work to: haiku@czkidn.hr or boris.nazansky@zrenik.hr

If you are not able to send electronically or if you prefer, you can also send it by post mail to our address (Centar za kulturu i informiranje “D. Novak”, Trg sv. Trojstva 19 – 42230 Ludbreg, Croatia).

Deadline for submission

You can submit your poems until April 30, 2023 (for postal items, the date of the postmark is valid). Poems received after this deadline will not be included in the Haiku zbornik – Ludbreg 2023.

Haiku meetings in Ludbreg

We will inform you about the meeting and the promotion of the Haiku zbornik – Ludbreg 2023. afterwards. Please follow the announcements on our website: www.czkidn.hr

Until we meet in Ludbreg!

Greetings!

 

Haiku prijateljima!

Urednički odbor i Centar za kulturu i informiranje pozivaju sve zainteresirane haikuiste koji žele sudjelovati u stvaranju Haiku zbornika – Ludbreg 2023. da pošalju svoje radove. Natječaj nema natjecateljski karakter.

Pravila i ograničenja

Broj haikua koji se mogu poslati na natječaj ograničen je na 6 po jednom autoru. Za one koji se bave haikuom erotske tematike bar jedan haiku može biti (u tih 6) s tom tematikom. Za najbolje erotske haikue dodjeljuje se plaketa „Afrodita.

Ako su haikui (a poželjno je da budu!) prevedeni na engleski jezik, obavezno napišite ime i prezime autora prijevoda.

Molimo da haikue ne potpisujete nikakvim šiframa, već isključivo imenom i prezimenom autora te adresom (država iz koje dolazi).

Haikue za objavu u zborniku odabrat će uredništvo.

Nagrada “Gavran”

Ovogodišnja tema: Hobi

Tri su godine prošle otkako je preminuo Zdenko Oreč Gavran (1930-2020), utemeljitelj ludbreških haiku-susreta. Njemu u čast i na sjećanje 2021. godine izdali smo posebno izdanje tematiziranog haiku zbornika radova koji nosi naziv „Gavran” i pokrenuli istoimenu nagradu. Europski parlament je 2023. godinu proglasio Europskom godinom vještina, stoga je ovogodišnja tema prilagođena upravo tome. Vjerujemo kako bi Zdenko Oreč, koji je po zanimanju bio učitelj i odgojio brojne generacije, bio ponosan.

Pravila:

Svaki sudionik može poslati samo jedan haiku potpisan imenom, prezimenom i adresom za ovogodišnju temu – Hobi.

Haikui moraju biti originalni i neobjavljivani (bilo u tiskanom obliku ili na svemrežju, odnosno društvenim mrežama).

Mogu se slati na hrvatskom i (ili) na engleskom jeziku.

 

Kako i gdje poslati radove?

Molimo da haikue šaljete u Word dokumentu (kao privitak elektroničke pošte) kojeg ćete nazvati svojim imenom i prezimenom (npr. ivan.ivic.docx). Molimo ne šaljite dokumente koji imaju naziv tipa HaikuLudbreg2023.docx.

Radove šaljite na: haiku@czkidn.hr ili boris.nazansky@zrenik.hr

Ako niste u mogućnosti slati elektroničkim putem, radove možete poslati i poštom na našu adresu (Centar za kulturu i informiranje „D. Novak”, Trg sv. Trojstva 19 – 42230 Ludbreg).

Rok za slanje

Svoje haikue možete poslati zaključno s datumom 30. travnja 2023. godine (za poštanske pošiljke vrijedi datum poštanskoga žiga). Radovi pristigli nakon tog termina neće se uvrstiti u zbornik.

Haiku susreti

O održavanju susreta i promociji zbornika obavijestit ćemo Vas naknadno, pratite objave na našoj web stranici: www.czkidn.hr

Doviđenja u Ludbregu!

Srdačno Vas pozdravljamo!