Ludbreg petkom

“Ludbreg petkom” je program kojeg provodimo od 2020. godine, a u sklopu kojeg se petkom u Ludbregu održavaju razna kulturna događanja.
Naša želja je da kroz organizaciju kulturno-umjetničkih događaja doprinesemo i dodatno unaprijedimo kulturni život grada Ludbrega, stoga je cilj programa promovirati kulturne aktivnosti kako bi se istaknuo njihov značaj i uloga.

Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ (dalje: CZKIDN) raspisuje natječaj za društveno-kulturne i umjetničke programe u sklopu manifestacije „Ludbreg petkom“ za 2023. godinu.

Tko može sudjelovati?

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pojedinci, udruge, društva, institucije i ostale zainteresirane privatne i pravne osobe s područja Republike Hrvatske.

Program za krajnje korisnike mora biti javan i besplatan.

Što se može prijaviti?

Prijave mogu uključivati:

  • Izložbe vizualne umjetnosti – 4 programa
  • Tematske radionice – 2 programa
  • Stručna, znanstvena i putopisna predavanja – 2 programa
  • Koncerte klasične glazbe – 3 programa
  • Koncerti popularne glazbe – 3 programa (Glazbeni kolovoz)
  • Plesne i kazališne predstave – 4 predstave za djecu, 4 za odrasle
  • Performans na otvorenom – 2 programa

 

Što nudimo?

CZKIDN sudionicima i izvođačima programa osigurava besplatan termin i korištenje prostora unutar Centra, ali i prostore u dvorcu Batthyany te svu tehničku opremu. Osigurava se tiskanje pozivnica, plakata i deplijana, organizacija otvorenja projekta. S izabranim prijaviteljima sklapa se ugovor u kojem se reguliraju prava i obveze. Programi se izvode tijekom 2023. godine u svim mjesecima, a prema kalendaru raspoloživosti Centra za navedeni period te u dogovoru s izvođačima apliciranih projekata. Dan održavanja programa je isključivo PETAK. Prednost kod odabira imaju prijavitelji s ludbreškog područja.

Ad hoc prijave tijekom godine neće se uzimati u obzir!!

*Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ zadržava pravo izmjene programa ako se za to ukaže potreba.

Kako se prijaviti?

Prijave za natječaj podnose se ispunjavanjem prijavnice uz dostavu obaveznih priloga. Prijavnica koja nije u cijelosti ispunjena ili ne sadrži obavezne priloge neće se razmatrati.

Prijavnicu preuzmite ovdje:

 

Obavezni prilozi uz prijavnicu su:

  • Ogledni materijal (tekstualni sažetak programa, fotografije/skice rada u JPG ili JPEG formatu, video u DVD ili mp4 formatu, zvučni zapis u mp3 formatu). Dostavite što više oglednog materijala zbog boljeg uvida u projekt.

Gdje se prijaviti?

Prijavnica za sudjelovanje u programu „Ludbreg petkom“ zajedno s oglednim materijalima predaje se isključivo u elektroničkom obliku na adresu ludbregpetkom@czkidn.hr

Pravo korištenja materijala

CZKIDN zadržava prava korištenja predanih materijala u svrhu promoviranja programa u svim tiskanim i elektroničkim medijima, katalozima, letcima, pozivnicama, web stranici, društvenim mrežama i sl.

Odabir programa

Krajnji rok za objavu rezultata natječaja je 1. prosinca 2022. godine. Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici CZKIDN-a (www.czkidn.hr).

Trajanje natječaja

Natječaj je otvoren od 22. rujna do 22. listopada 2022. godine.