Ana Lucić

Ana Lucić (Šibenik, 1988.) glazbeno obrazovanje počinje u devetoj godini na Glazbenoj školi Ivana Lukačića u klasi Blanke Stipaničev. Nakon usporedno završene srednje glazbene škole (klasa prof. Sekso/prof. Vučić) i Gimnazije Antuna Vrančića, upisuje se na Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2012. u razredu Vladimira Krpana, kod kojeg se trenutačno usavršava na poslijediplomskom studiju. Tijekom školovanja usavršavala se kod brojnih pedagoga i pijanista (Chung Lee, Federico Gianello, Andrea Dindo, Karl-Heinz Kämmerling, Jean-François Antonioli). Članica je glasovirsko-udaraljkaškog kvarteta KLANG, laureata 7. Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru. U ožujku 2010. kvartet je u sklopu projekta Glazba danas prvi put u povijesti Muzičke akademije u Zagrebu izveo koncertnu verziju Bartókove Sonate za dva glasovira, udaraljke i orkestar, uz Simfonijski orkestar Muzičke akademije pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Kao solistica i u glasovirskom duu s Vlatkom Peko Fureš je nastupala na Muzičkom Biennalu Zagreb, studentskom ciklusu Virtuoso, ciklusu Mladi za mlade, Osorskim glazbenim večerima te na koncertima HR-projekta u Samoboru, Zadru, Predsjedničkim dvorima i Glazbenoj tribini u Opatiji.

Redovito surađuje sa Zagrebačkom filharmonijom.

Dobitnica je dviju Rektorovih nagrada za 2011. godinu; kao članica kvarteta KLANG i kao sudionica nagrađivanog HR-projekta.

Vrlo je aktivan komorni glazbenik. U suradnji sa sopranisticom Nikolinom Pinko Behrends je nagrađena nagradom Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za recital održan na tribini Darko Lukić (siječanj 2014.), te nagradom Darko Lukić za najbolju umjetničku suradnju. U ljeto 2015.  u suradnji s violinisticom Anamarijom Milić održala je recitale u sklopu Senjskih glazbenih večeri, Glazbenih večeri u crkvi sv. Roka u Drnišu te na Pag Art Festivalu. Od 2016. surađuje i sa sopranisticom Teom Slavicom, s kojom je održala recitale u Splitu (Tribina Vinko Lesić) , HNK Šibenik ( Noć kazališta) te na Glazbenim večerima u Drnišu.

Zaposlena  je kao profesorica klavira na Glazbenoj školi Ivan Zajc te kao naslovni umjetnički suradnik na Odsjeku za gudače i gitaru Muzičke akademije u Zagrebu.

Tea Slavica

Sopranistica Tea Slavica rođena je u Šibeniku.

Srednjoškolsko glazbeno obrazovanje stječe u Šibeniku u solo-pjevačkoj klasi prof. Jagode Ivančević-Perković i prof. Ane Grubić-Miškić.

2006. godine upisuje studij Solo pjevanja u klasi red. prof. Nelli Manuilenko na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu gdje diplomira ulogama Mimi ( La Boheme, G. Puccini) i Laurette (Gianni Scicchi, G. Puccini) te stječe naziv magistra muzike (2012.). Iste godine je nagrađena Dekanovom nagradom za izvanredne rezultate postignute tijekom studija.  Dobitnica je nekoliko nagrada od kojih posebno treba istaknuti I. državnu nagradu u disciplini solo pjevanje na 45. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Dubrovniku 2005. godine (1. mjesto u 1. kategoriji). Tijekom studija bila je stipendistica Grada Šibenika.

Već za vrijeme studija redovito sudjeluje kao solistica u brojnim akademskim projektima među kojima se posebno ističu koncerti sa zborom i orkestrom UMAS-a u Hrvatskoj i inozemstvu, te nastupi u sklopu projekta ECUME (Cultural Exchanges in the Mediterranean) u Genovi (Italija).

Profesionalni operni debi ostvarila je na sceni HNK Split u svibnju 2009. godine u ulozi sestre laikinje u Puccinijevoj operi „Suor Angelica“ pod ravnanjem Mo. Ivana Repušića , a uslijedila je uloga dadilje Rowan u Brittenovoj operi za djecu „Mali dimnjačar“ pod ravnanjem Mo. Harija Zlodre.   

Tijekom i nakon studija održala je brojne recitale, među kojima se ističu oni u HNK Šibenik, HNK Split, KD Vatroslav Lisinski ( u sklopu tribine mladih glazbenika „Darko Lukić“ ) , Koncertna dvorana UMAS-a u Splitu ( u sklopu tribine mladih glazbenika „Vinko Lesić“ ),

U veljači 2015. sudjeluje na dvama koncertima Zagrebačke filharmonije u KD  „Vatroslav Lisinski“ pod ravnanjem mo. Pavla Dešpalja i mo. Leopolda Hagera.

Svoja umjetnička znanja i vještine usavršava na brojnim seminarima kod uglednih vokalnih pedagoga i umjetnika, a neki od njih su Paolo De Napoli (Italija), Vladimir Vanjejev (Rusija), Marvin Keenze (SAD), Pinar Yildrim (Turska), Zlatomira Nikolova (Hrvatska), Terezija Kusanović (Hrvatska), Riccardo Marsano (Italija), Jean Francois Bonnel (Francuska).