NAZIV PROJEKTA

Energetska obnova zgrade Centra za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg na adresi Trg Svetog Trojstva 19, Ludbreg

KRATKI OPIS PROJEKTA

Centar za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg započeo je s provedbom projekta pod nazivom„Energetska obnova zgrade Centra za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg na adresi Trg Svetog Trojstva 19, Ludbreg“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, ref. br. KK.04.2.1.04. Projektom su obuhvaćene aktivnosti energetske obnove i uvođenje obnovljivih izvora energije: obnova toplinske ovojnice, modernizacija sustava grijanja i ugradnja mehaničke ventilacije s rekuperacijom, energetska obnova elektroinstalacija strojarskih sustava te izgradnja FN elektrane.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA

1. Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama

2. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije

REZULTATI PROJEKTA

Obnovljena zgrada Centra te uveden obnovljiv izvor energije

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 3.437.722,95 HRK
Prihvatljivi troškovi: 2.851.576,81 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 1.598.236,53 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

09. kolovoza 2019. – 09. kolovoza 2021.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Branko Dijanošić
e-mail: info@czkidn.hr

Linkovi:

Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija