Zgrada Centra za kulturu

Vijećnica

Broj sjedećih mjesta: 80

Prigodno za: predavanja, seminare, svečane sjednice, predstavljanje knjiga i slična događanja

Pristup internetskoj vezi

Projektor

Razglas (mikrofon)

Računalo

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Okrugla dvorana

Broj sjedećih mjesta: 30

Prigodno za: sjednice, izložbe, predavanja, manja okupljanja, radionice, seminare i slična događanja

Pristup internetskoj vezi

TV

Projektor

Računalo

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Dvorac Batthyany

Svečana dvorana

Kvadratura prostora: 114 m²

Broj sjedećih mjesta: 100

Prigodno za: književne večeri, koncerte klasične glazbe, predstavljanje knjiga

Pristup internetskoj vezi trenutno nije moguć

TV

Projektor

Koncertni klavir

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Atrij

Kvadratura prostora: 233 m²

Broj sjedećih mjesta: 100

Prigodno za: književne večeri, koncerte klasične glazbe, predstavljanje knjiga, vjenčanja

Pristup internetskoj vezi trenutno nije moguć

Projektor

Razglas

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Izložbeni prostor

Kvadratura prostora: 53 m²

Broj sjedećih mjesta: –

Prigodno za: izložbe, radionice

Pristup internetskoj vezi trenutno nije moguć

Projektor

TV

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Kapelica sv. Križa

Kvadratura prostora: 116 m²

Broj sjedećih mjesta: 50

Prigodno za: koncerte, vjenčanja

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg