Centar za kulturu

Najam prostorija

Cjenik najma prostorija
Zahtjev za korištenje prostorija

Zgrada Centra za kulturu

Vijećnica

Broj sjedećih mjesta: 77

Prigodno za: predavanja, seminare, svečane sjednice, predstavljanje knjiga i slična događanja

Najam: 150,00 kn / 19,91 € po svakom satu

Pristup internetskoj vezi

TV (HDMI)

Razglas (mikrofon)

Računalo

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Okrugla dvorana

Broj sjedećih mjesta: 36

Prigodno za: sjednice, izložbe, predavanja, manja okupljanja, radionice, seminare i slična događanja

Najam: 150,00 kn / 19,91 € po svakom satu

Pristup internetskoj vezi

TV

Projektor

Računalo

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Kino dvorana

Broj sjedećih mjesta: 246

Prigodno za: predavanja, konferencije, promociju filma, nastup, seminare i slična događanja

Najam: 3.000,00 kn / 398,17 € za 3 sata, svaki daljnji sat 300,00 kn / 39,82 €

Pristup internetskoj vezi

Razglas

Projektor

Računalo

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Dvorac Batthyany

Svečana dvorana

Kvadratura prostora: 114 m²

Broj sjedećih mjesta: 100

Prigodno za: književne večeri, koncerte klasične glazbe, predstavljanje knjiga

Najam: 1.500,00 kn / 199,08 € za 2 sata, svaki daljnji sat 300,00 kn / 39,82 € (tijekom zime se ne iznajmljuje)

Pristup internetskoj vezi trenutno nije moguć

TV

Projektor

Koncertni klavir

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Atrij

Kvadratura prostora: 233 m²

Broj sjedećih mjesta: 100

Prigodno za: književne večeri, koncerte klasične glazbe, predstavljanje knjiga, vjenčanja

Najam: 3.000,00 kn / 398,17  € za 2 sata, svaki daljnji sat 300,00 kn / 39,82 €

Pristup internetskoj vezi trenutno nije moguć

Projektor

Razglas

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Izložbeni prostor

Kvadratura prostora: 53 m²

Broj sjedećih mjesta: –

Prigodno za: izložbe, radionice

Najam: 1.000,00 kn / 132,72 € za 2 sata

Pristup internetskoj vezi trenutno nije moguć

Projektor

TV

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Kapelica sv. Križa

Kvadratura prostora: 116 m²

Broj sjedećih mjesta: 50

Prigodno za: koncerte, vjenčanja

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Arheološki park Iovia

Multimedijska dvorana

Kvadratura prostora: 116 m²

Broj sjedećih mjesta: 100

Prigodno za: predavanja, prezentacije

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg

Arheološki park

Kvadratura prostora:

Broj sjedećih mjesta: –

Prigodno za: fotografiranje

Vijećnica Centra za kulturu Ludbreg