Zlatko Kapusta rođen je u Svetom Đurđu 1955. godine. Završio je Višu grafičku školu i zaposlio se u Tiskari i kartonaži u Grafičaru u Ludbregu na poslovima grafičkog inženjera. Nedugo nakon otvaranja Restauratorskog centra u Ludbregu krajem 1994. godine zapošljava se u njemu jer mu je po naravi i životnom opredjeljenju, posao konzervatora-restauratora više odgovarao.

Slikarstvo kao životni kredo i opredjeljenje, velikim je dijelom važno u poslovima restauriranja umjetnina, no ono je ujedno i dio njega, njegove osobnosti, nasušna, dnevna potreba za kreativnim izražavanjem i stvaranjem.

Do sada je izlagao na 28 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu i preko 100 grupnih izložbi..

Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zadruge likovnih umjetnika Hrvatske, Likovnog udruženja Varaždin te Likovnog društva Ludbreg. Dobitnik je više društvenih i stručnih priznanja.

Ludbrežanima i svim zainteresiranim posjetiteljima predstavit će se sa 17 radova nastalih u razdoblju od 1997. do 2019. godine. Svi radovi nastali su tehnikom slikanja uljem na platnu.