Natječaj za sudjelovanje u programu „Ludbreg petkom“

Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ (dalje: CZKIDN) raspisuje natječaj za društveno-kulturne i umjetničke programe u sklopu manifestacije „Ludbreg petkom“ za 2022. godinu.

Tko može sudjelovati?

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pojedinci, udruge, društva, institucije i ostale zainteresirane privatne i pravne osobe s područja Republike Hrvatske.

Program za krajnje korisnike mora biti javan i besplatan.

Što se može prijaviti?

Prijave mogu uključivati:

  • Izložbe vizualne umjetnosti

  • Tematske radionice

  • Stručna, znanstvena i putopisna predavanja

  • Filmske i video projekcije

  • Koncerte

  • Glazbene seminare

  • Plesne i kazališne predstave

  • Performans na otvorenom

  • Instalacije na otvorenom

Napomena. Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa svi prijavitelji se upućuju predložiti programe koje je moguće realizirati uz eventualna epidemiološka ograničenja.

Što nudimo?

CZKIDN sudionicima i izvođačima programa osigurava besplatan termin i korištenje prostora unutar Centra, ali i prostore u dvorcu Batthyany te svu tehničku opremu. Osigurava se tiskanje pozivnica, plakata i deplijana, organizacija otvorenja projekta. Osim toga, mogu se podmiriti i drugi troškovi vezani uz projekt, visina troškova dogovara se s prijaviteljem. Programi se izvode tijekom 2022. godine u svim mjesecima, a prema kalendaru raspoloživosti Centra za navedeni period te u dogovoru s autorima apliciranih projekata. Odabire se 25 programa s terminom izvedbe u 2022. godini. Dan održavanja programa je PETAK. Prednost kod odabira imaju prijavitelji s ludbreškog područja.

*Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ zadržava pravo izmjene programa ako se za to ukaže potreba.

Kako se prijaviti?

Prijave za natječaj podnose se ispunjavanjem prijavnice uz dostavu obaveznih priloga. Prijavnica koja nije u cijelosti ispunjena ili ne sadrži obavezne priloge neće se razmatrati.

Prijavnicu preuzmite ovdje:

Obavezni prilozi uz prijavnicu su:

  • Ogledni materijal (tekstualni sažetak programa, fotografije/skice rada u JPG ili JPEG formatu, video u DVD ili mp4 formatu, zvučni zapis u mp3 formatu). Dostavite što više oglednog materijala zbog boljeg uvida u projekt.

Gdje se prijaviti?

Prijavnica za sudjelovanje u programu „Ludbreg petkom“ zajedno s oglednim materijalima predaje se isključivo u elektroničkom obliku na adresu jkoprek@czkidn.hr

Rok prijave

Rok prijave je 20. prosinca 2021. godine, 23:59.

Prijave pristigle nakon roka prijave te prijave koje nemaju ispunjena obavezna polja u prijavnici i obavezne priloge neće se razmatrati. Ako u roku od 3 radna dana od završetka natječaja ne dobijete potvrdu o zaprimanju, molimo kontaktirajte nas. Sva pitanja vezana uz prijave i natječaj možete dobiti na broj telefona 042/421-512 ili na e-mail: jkoprek@czkidn.hr.

Pravo korištenja materijala

CZKIDN zadržava prava korištenja predanih materijala u svrhu promoviranja programa u svim tiskanim i elektroničkim medijima, katalozima, letcima, pozivnicama, web stranici, društvenim mrežama i sl.

Odabir programa

Krajnji rok za objavu rezultata natječaja je 10. siječnja 2022. godine. Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici CZKIDN-a (www.czkidn.hr).

Trajanje natječaja

Natječaj je otvoren od 20. listopada do 20. prosinca 2021. godine.