Ludbreg već duže vrijeme zbog količine građe ima potrebu za muzejom, a Izmjene zakona o muzejskoj djelatnosti omogućile su malim gradovima do deset tisuća stanovnika da mogu osnovati muzej u sklopu ustanove.

Imajući to u vidu, kao i činjenicu da u Ludbregu već postoje temelji za razvoj budućeg Muzeja – etnografska i sakralna zbirka, 2018. godine krenuli smo u proces pripreme za njegovo osnivanje.

Naime, muzej se može osnovati ako su osigurani svi uvjeti propisani zakonom, a koji uključuju muzejsku građu, relevantnu muzejsku dokumentaciju, prostor za obavljanje djelatnosti, opremu i sredstva za rad, sustav za osiguranje i zaštitu muzejske građe i dokumentacije, stručne djelatnike te plan i razvitak muzeja.

Nakon dobivanja rješenja od strane Ministarstva kulture i medija o postojanju uvjeta slijedi formalni upis Muzeja grada Ludbrega kao posebne organizacijske jedinice Centra i priprema konačnog rješenje stalnog postava čime želimo dobiti jednu zaokruženu cjelinu. – istaknuo je mr. sc. Branko Dijanošić, ravnatelj Centra.